เเบตเตอรี่รถยนต์

38B19L

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
35 300 9

46B24L

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
45 325 9

46B24R

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
45 325 9

55D23L

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
60 490 12

75D26L

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
65 500 11

80D26L

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
70 550 11

80D26R

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
70 550 11

95D31L

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
80 620 13

95D31R

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
80 620 13

105D31L

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
90 680 14

105D31R

แอมป์ ค่ากำลังสตาร์ท แผ่น
90 680 14